Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer

Sådan kommer du i kontakt med 

Helberskov Vandværk
Oddevej 13 Odde
9560 Hadsund

cvr 20591719

Ved driftsforstyrrelser kontakt :
Formand

Søren A Pedersen
Tlf 98 58 16 98  mobil 2633 1851
Email: soren-p@hotmail.com

Spørgsmål vedr. regning og måler
Kasserer
Tom Thygesen
Tlf 98 58 25 30
Email: hvtom@vip.cybercity.dk

 

Rambøll Danmark A/S Minimer

Hjemmeside til forsyningselskaber

Kontakt

Rambøll Danmark A/S
Projektchef Jan Nielsen
Tlf.: 5161 5912
e-mail:
jnn@ramboll.dk
 
Forside Minimer

Velkommen til Helberskov Vandværk


Helberskov Vandværk forsyner ca.1300 forbrugere med rent drikkevand.

Vandet bliver hentet op af undergrunden i Veddum ved "Pejterhuset", og pumpes derfra til Østvandværket i Als, der blev bygget i 1993 af Hadsund kommune.
Derfra bliver vandet udpumpet til de 5 vandværker der aftager vandet, som er Als, Buddum, Helberskov, Møgelholt og Vandkærsvej.
Der er ialt ca.2200 forbrugere  

Helberskov Vandværk aftager ca.50.000 m3. årligt.

Nedgravning af ny hovedledning i Halvrebene er nu overstået, Der vil blive lidt mere opgravning til foråret i samme område,

 

Der bliver afholdt generalforsamling d.11 marts  2018 kl. 10 00 i Thulstedhus

Generalforsamling er afholdt i Thulstedhus  dd. hvor der var mødt 16 forbrugere op ud over bestyrelsen.

Formandens beretning, regnskab, budget og takstblad for 2018 blev godkendt. Der var genvalg til Thyge Christensen og Tom Thygesen fra bestyrelsen og til Lokal revisor Jørn Østergaard samt revisor suppleant Hugo Henriksen. Vandværket vil i 2018 udskifte de sidste hovedledninger i Halvrebene og udskifte en del hoved ventiler i Vidjeparken og hvis det er muligt starte renovering af ledningsnettet i Sommerland.

Forslaget om at pålægge forbrugere 50 Kr. for post forsendelser blev 2. behandlet på årets generalforsamling og godkendt , så fremover vil de forbrugere der får breve tilsendt blive pålagt gebyret, både for regninger og aflæsningskort.

Der er siden indkaldelsen oplyst en del flere mailadresser til vandværket.

                                                                                           OBS OBS!!  VIGTIGT

Vandværket vil inden udgangen af  2017  kræve at du oplyser din mail adresse på vores hjemmeside eller sender den til kassereren på mail, på adressen hvtom@vip.cybercity.dk, da fremtidig kommunikation fra vandværket til forbrugerne vil ske på mail hvis det er muligt !

Se derfor jævnligt om vandværkets mail kommer i din spampost !


Med venlig hilsen
 
Helberskov Vandværk


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  Webmaster           Tom Thygesen

Copyright Rambøll Danmark A/S