Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer

Sådan kommer du i kontakt med 

Helberskov Vandværk
Oddevej 13 Odde
9560 Hadsund

cvr 20591719

Ved driftsforstyrrelser kontakt :
Formand

Søren A Pedersen
Tlf 98 58 16 98  mobil 2633 1851
Email: soren-p@hotmail.com

Spørgsmål vedr. regning og måler
Kasserer
Tom Thygesen
Tlf 98 58 25 30
Email: hvtom@vip.cybercity.dk

 

Referater Minimer

Denne side vil til tider blive opdateret med referater fra generalforsamlinger, bestyrelsesmøder mv. .

Punktet til vedtægtsændringen om at udsende indkaldelsen på mail blev enstemmigt vedtaget i 2015
I 2015 var punktet  på dagsordenen til 2. behandling, på den ekstraordinære generalforsamling
 der blev afholdt umiddelbart efter den ordinære.
Herefter vil indkaldelsen  mm. ske pr mail, så portoudgifter reduceres betragtelig.


Bestyrelsen vil også ændre fremgangsmåden, så regnskabet ikke bliver fremsendt automatisk,
 men kan downloades fra vandværkets hjemmeside, eller fremsendes ved henvendelse til vandværket.

Digital kort over ledningsnet bliver klar til brug ultimo 2013 og kan rekvireres på LER

-----------------------------------------------------------------

 

Der er afholdt generalforsamling 19.03.2017 kl. 10.00 i Thulstedhus, hvor der var ca 25 forbrugere til stede.

Jens Oluf Bohl blev valget som dirigent.

Formandens beretning blev godkendt.

Regnskab blev godkendt

Gennemgang af  budget og takstblad, blev godkendt, vandafgift på 2,40 kr/m3 uændret i forhold til sidste år.

Der blev afholdt valg til bestyrelsen, hvor Per Silleborg blev valgt i stedet for Hans Lybæk der ikke ønskede genvalg. Tak til Hans for hans deltagelse i bestyrelsen.

Forslag fra bestyrelsen om gebyr for portoforsendelser på 50 kr blev diskuteret, og hvis det skal godkendes skal det på takstbladet næste år.

Der mangler ca. 300 mail adresser, men det foreslåede gebyr på 50 kr har givet rigtig mange henvendelser fra de forbrugere der mangler.

Vi har i 2016 fået leveret 43.374 m3 vand og har et spild på  ca.10,2 %.

Der påtænkes ledningsarbejder i Sommerland 2017MVH Tom Thygesen
Kasserer
 

Copyright Rambøll Danmark A/S